MB-SR50

MB-SR50 sloupek-příčka

Transform

Fasáda MB-SR50 je základní systém typu sloupek-příčka k provedení vnějšího opláštění budov a vnitřní výstavbě, velké prosklené plochy a také prostorové zástavby (rotundy, zimní zahrady, větrolamy, verandy, stříšky atd.).

Tvar sloupků a příček dovoluje tvořit estetické fasády s viditelnými úzkými liniemi. Tento systém zabezpečuje jak trvanlivost, tak odolnost konstrukce. Jako doplněk jsou tyto profily z vnějšku zaobleny, což dává takzvaný "soft-line" efekt.

MB-SR50 nabízí různé varianty vnějšího vzhledu např. polostrukturální verzi MB-SR50 EFEKT, tzv. vertikální nebo horizontální linie MB-SR50 PL, MB-SR50 střešní okno nebo systém pro dřevěné nebo ocelové konstrukce MB-SR50 A.

Novější verzí této fasády je typ MB-SR50N (MB-SR50N HI), který nabízí z vnitřní strany zarovnané sloupky a příčky, lepší řešení izolátorů i větší zatížení příčky (až 450 kg).

Díky použití nepřerušené tepelné vložky vyrobené z HPVC a profilovaným okenním těsněním z EPDM dosahuje systém velmi dobré tepelné izolace. Součinitel prostupu tepla Uf = 1,4–2,0 W/m2K (v závislosti na použitých profilech a příslušenství).

V závislosti na použitých sklech a neprůhledných pásek získáme odpovídající třídu akustické izolace. Hloubka profilů: sloupky 15–185 mm, příčníky 5–145 mm. Tloušťka výplně je v rozsahu 4–48 mm.

 Díky vrstvené stavbě nadokenníhoa podokenního překladu, ve kterém jsou použity nehořlavé materiály takové jako minerální vlna a sádrokarton, je získána požární klasifikace v závislosti na stavbě: El30 a El60. Tato řešení odpovídají klasifikaci NRO (nerozšiřující požár). Tyto klasifikace se týkají základní verze fasády, MB-SR50 PL a MB-SR50 EFEKT.

Kontaktujte nás

Gerappa, s.r.o.

Sokolská 33

56204 Ústí nad Orlicí - Kerhartice

E info@gerappa.cz

Bezplatná linka 800 888 288